традиционна космическа кухня
en

ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ

Дегустационно меню

Експлозия от усещания, емоции и вкусове
    
5-степенното дегустационно меню „Големия взрив“ на ресторант Космос е изпълнено с изненади и диверсии. То е голямата изначална космическа загадка, която може да бъда разкрита само на място по време на пилотиран полет из вселената на ресторант Космос.

Времето спира, а пространството изчезва. Чувствителността на сетивата се засилва с всяка стъпка от менюто. Умът е предизвикан да се отдаде на пълно космическо изживяване отвъд познатото.